Inwerter SSB400HA20V do telewizora Samsung LE40N87BDX/XEH

Inwerter SSB400HA20V do telewizora Samsung LE40N87BDX/XEH
Inwerter SSB400HA20V do telewizora Samsung LE40N87BDX/XEH
Cena:30.00PLN
używany, dostępny

SSB400HA20V

Rev 0.1

SSB400WA20V

Sprawny inverter wymontowany z działającego telewizora Samsung LE40N87BDX/XEH