Inverter HIU-813-M, HRevH-8693-1659 Master do matrycy AX080E002B telewizora Level 6532

Inverter HIU-813-M, HRevH-8693-1659 Master do matrycy AX080E002B telewizora Level 6532
Inverter HIU-813-M, HRevH-8693-1659 Master do matrycy AX080E002B telewizora Level 6532
Cena:80.00PLN
używany, dostępny

HIU-813-M

HRevH-8693-1659

Master

Sprawny inwerter do matrycy AX080E002B wymontowany z działającego telewizora Level 6532

(osobno sprzedajemy inverter slave)