Inverter: V298-301, DARFON 4H+V2988.031 do matrycy: T370HW03 telewizora SONY KDL-37V5810

Inverter: V298-301, DARFON 4H+V2988.031 do matrycy: T370HW03 telewizora SONY KDL-37V5810
Inverter: V298-301, DARFON 4H+V2988.031 do matrycy: T370HW03 telewizora SONY KDL-37V5810
Cena:80.00PLN
używany, dostępny

V298-301

DARFON 4H+V2988.031

sprawny inwerter do matrycy: T370HW03 wymontowany z działającego telewizora SONY KDL-37V5810