Inwerter V313-0xx, V313-001HF telewizora SONY KDL-29EX301

Inwerter V313-0xx, V313-001HF telewizora SONY KDL-29EX301
Inwerter V313-0xx, V313-001HF telewizora SONY KDL-29EX301
Cena:90.00PLN
używany, dostępny

E206453

V313-0xx,

V313-001HF

Sprawny inverter wymontowany z działającego telewizora SONY KDL-29EX301