Inverter: VIT71037.50 LOGAH do telewizora Samsung LE37A551

VIT71037.50 LOGAH do telewizora Samsung LE37A551
VIT71037.50 LOGAH do telewizora Samsung LE37A551
Cena:40.00PLN
używany, dostępny

VIT71037.50

LOGAH  Rev:1

Sprawny inwerter wymontowany z działającego telewizora Samsung LE37A551