Inverter I270B1-12A do matrycy V270B1-L03 telewizora Mirai DTL-527V200

Inverter I270B1-12A do matrycy V270B1-L03 telewizora Mirai DTL-527V200
Inverter I270B1-12A do matrycy V270B1-L03 telewizora Mirai DTL-527V200
Cena:90.00PLN
używany, dostępny

I270B1-12A

CMO

I270B1-12A-C001H

Sprawny inwerter do matrycy V270B1-L03 telewizora Mirai DTL-527V200

Na płytce invertera jest 6 trafek: 4009L 064509 SD3